Puh: 040 830 6242

Tällä sivulla voit tutustua arvoihimme

Jos sinulla herää kysymyksiä, niin otathan yheyttä.
Kysy lisää näistä asioista

Viivi Räsänen
puh. 040 142 9200.

    Toimintaamme ohjaavat arvot ovat
  • Lämminhenkisyys ja läsnäolo: Tarkoittaa yhdessä oloa, keskustelua, kuuntelemista ja keskinäistä luotettavuutta ja henkistä hyvää oloa.
  • Turvallisuus: Haluamme luoda asukkaillemme fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisen ympäristön, jossa on mukava elää ja olla.
  • Tunnelmallisuus: Toivomme, että meidän asukkaamme viihtyvät kodinomaisissa tiloissamme ja lämminhenkisessä ilmapiirissä.
  • Elämysrikkaus: Pyrimme tuomaan asukkaillemme elämysrikkaita hetkiä erilaisin aistikokemuksin.
  • Ammattitaito: Vastaamme, että työntekijämme ovat ammattitaitoisia, koulutettuja ja elämänmyönteisiä, hoivakotimme arvoja kunnioittavia henkilöitä.
  • Yksilöllisyys: Yksilöllisyys huomioidaan heti asukkaan tultua hoivakotiimme. Asukkaillemme laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä asukkaan, omaisten ja hoitavan tahon kanssa. Yksilöllisyyttä tuetaan antamalla asukkaalle mahdollisuus toteuttaa itseään hänelle tärkeillä asioilla ja harrastuksilla huomioiden hoivakotimme resurssit.